Skip to content

Home Актуелно
Вести
Конференција"Дигитално образовање 2020" ПДФ Штампа Eл. пошта
Наша установа добила је позив за онлајн конференцију под називом "Дигитално образовање 2020" ,коју организује Центар за образовне технологије на Западном Балкану у сарадњи са Заводом за унапређивање образовања и васпитања и Министарством просвете, науке и технолошког развоја, Фондацијом Петља, Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања, Тимом за социјално укључивање и смањење сиромаштва и Привредном комором Србије уз подршку компанија Microsoft и Oracle. али и других партнера. Овом позиву смо  се радо одазвали. Конференцији ће присуствовати директор установе,стручни сарадници и васпитачи. Ова конференција одржаће се у онлајн окружењу 10. и 11.04.2020. године из разлога што је тренутно у нашој земљи проглашено вандредно стање и окупљања ове врсте нису дозвољена. Конференција је бесплатна и акредитована. Циљ конференције је да се обезбеди платформа за размену знања и тиме се подрже сви запослени у васпитно образовном сектору, да се упознамо са иновативним праксама, наставним методама и примени ИКТ алата у образовању а и да се побољша и унапреди компетенција васпитног особља, што је нарочито значајно због онлине комуникације са родитељима којху смо интензивирали сада у време вандредног стања.
 
Електронска пријава деце за упис у вртић ПДФ Штампа Eл. пошта

 

 

                               ЕЛЕКТРОНСКА  ПРИЈАВА ЗА УПИС У ВРТИЋ

 

 

 

          Грађани Општине Лајковац од ове године ће моћи да на потпуно  електронски и бесплатан начин пријаве децу за упис у предшколску установу „Лептирић“. Услуга еВртић представља електронску пријаву деце за упис у предшколске установе. Захваљујући томе, родитељи имају могућност да на лакши и бржи начин, без чекања на разним шалтерима, поднесу пријаву на националном Порталу еУправа (www.euprava.gov.rs), а достављање извода из матичне књиге рођених, уверења о пребивалишту и запослењу није потребно, јер се подацима приступа аутоматски.

          Услуга „еВртић“ подразумева много мање обавеза за родитеље. Бројна документа која су до сада морали да прибаве, замениће један образац.

           На Порталу е Управа биће назив – Предшколска установа „Лептирић“ Лајковац, где је потребно попунити пријаву за упис. На основу повратне информације да је дете пријављено родитељ ће добити деловодни број под којим је пријава заведена.

           На огласној табли вртића више неће бити истакнуто име и презиме детета, већ само деловодни број.

           Упис деце у Предшколску установу „Лептирић“ Лајковац вршиће се од 01.06. до 30.06.2020. године. Тек тада родитељи ће моћи да пријаве дете, о чему  ће бити обавештени.

 

 

                                                                                      ПУ „ЛЕПТИРИЋ“ ЛАЈКОВАЦ

 

 

 

 

                                        

 

 
Оперативни план рада ПУ "Лептирић" ПДФ Штампа Eл. пошта

 

 Оперативни план рада предшколске установе “Лептирић“ у Лајковцу за организацију активности подршке деци и породицама за време ванредног стања   

 

ЦИЉ:  Успешно успостављање реализације васпитно-образовног рада на даљину у току трајања ванредног стања

Активности

Време реализације

Носиоци реализације

Начин реализације

Докази о реализацији

Очекивани исходи

Информисање свих интересних група: васпитача, мед.сестара, стручних сарадника и родитеља

 

Од  почетка ванредног стања у континуитету

Директор

 

 

Стручни сарадници, васпитачи и мед.сестре

Успостављање контакта са васпитним особљем, прослеђивање добијених информација и упутстава; договор о наредним активностима.

Информисање родитеља и деце од стране васпитача, формирање viber група, размењивање бројева и мејл адреса.

Прослеђени мејлови;

Формиране групе за размену информација

Сви запослени су упознати са добијеним смерницама за планирање и реализацију активности у наредном периоду.

Родитељи и деца су добили потребне информације.

Информисање и размена идеја са директорима предшколских установа у циљу успешније реализације новог вида  васпитно-образовног рада

Од 23.03.2020.у континуитету

Директор

 

Активно учешће и онлајн размена идеја и информација

Прослеђени мејлови

 

Корисна размена идеја и планова за што успешнију реализацију новог вида ВОР

Састанак Педагошког колегијума

26.03.2020.

Чланови Педагошког колегијума (непосредно и онлајн у складу са упутствима)

Састанак ради постизања договора око начина рада у наредном периоду; сачињавање оперативних планова; утврђивање најефикаснијих начина праћења активности и  учења на даљину; размена информација о корисним сајтовима, платформама; Припреме материјала за рад, размене идеја...

 

Записник са састанка

Постигнут договор око даљих активности; подељена задужења; оперативни планови ће бити сачињени и одмах ће се приступити новом начину рада.

Педагошко инструктивни / саветодавни рад

На седници Педагошког колегијума, онлајн,преко viber група

Директор,

стручни сарадници

Представљање добијених смерница од стране Министарства;

Представљање могућих форми образаца за оперативно недељно планирање и извештавање;

Саветодавни разговори

Преписке са мејлова и   viber група

Васпитачима је јасније како треба да планирају нов начин рада и моћи ће то да пренесу колегама и родитељима деце

Оперативно планирање

Од 23.03.2020.

Васпитачи и мед.сестре

На нивоу сваке васпитне групе, сачињавање оперативних планова и предлога васпитно-образовних активности родитеља и деце

Планови и предлози активности

Планови за нов начин рада су урађени за сваку васпитну групу и прослеђени су родитељима

Ажурирање сајта предшколске установе, формирање fb странице и  viber група за све васпитне групе и за чланове Актива васпитача и Актива мед.сестара

Континуирано, по потреби

Васпитачи и стручни сарадници

Постављање свих важних информација, линкова, упустава на сајт,  fb страницу и viber групе

Ажуриране информације

Сви актери ВОР ће на време бити упознати са свим важним информацијама

Сарадња са Школском управом и Министарством просвете

По потреби

Директор

Свакодневна комуникација путем мејла; достављање очекиваних планова; консултације по потреби

Електронска пошта

Ефикасно функционише комуникација са ШУ Ваљево и  Министарством просвете; Директор прати и даје све релевантне информације у складу са препорукама и упутствима Министарства просвете

Саветодавни рад са родитељима

По потреби

Директор,  Стручни сарадници;

Групни васпитачи и мед.сестре;

 

Успостављена комуникација са родитељима у циљу што успешније реализације активности и учења на даљину.

Прослеђивање упутстава у вези са превенцијом ширења вируса COVID-19.;

Помоћ родитељима у току кризне ситуације.

Електронска пошта;

Viber групе

Родитељи су разумели важност овог вида ВОР и свесни су своје улоге у томе. Имају слободу да контактирају предшколску установу уколико им треба помоћ у виду савета.

Мотивисање родитеља и деце

У току недеље

Групни васпитачи и мед.сестре

Групни васпитачи и мед.сестре користе успостављене начине комуникације да подигну свест код родитеља о потреби њиховог свакодневног учешћа при реализацији понуђених активности са децом;

Родитење и децу  стално подсећати на мере превенције  ширења вируса COVID-19.

Електронска пошта;

Viber групе или други успостављени начини комуникације

Већи број родитеља је свестан важности реализације ВОР на овај начин и редовно прати инструкције које добија од групних васпитача

Прослеђивање  Школској управи и надлежним институцијама свих релевантних информација у вези здравственог стања  деце, добијених од родитеља, групних васпитача и сарадника за превентивно-здравствену заштиту

У континуитету

Директор, сарадник за превентивно-здравствену заштиту

Директор информише надлежне институције о могућим променама у погледу здравственог стања деце

Електронска пошта, дописи

 

Здравствено стање деце је праћено у континуитету и у складу са информацијама је адекватно поступано

Стручни сарадници координирају са васпитачима и мед.сестрама у погледу реализације активности, стручне литературе и материјала

У континуитету

Стручни сарадници

Стручни сарадници достављају васпитачима и мед.сестрама потребне материјале и упућују их на стручну литературу, веб сајтове и др.видове стручног усавршавања

Електронска пошта;

Viber групе

Васпитачи, мед.сестре и стручни сарадници сарађују у погледу размене идеја и стручног усавршавања

Напомена

 

 

У случају потребе, оперативни план се може допунити и изменити.

 

 

 

Стручна служба                                                                                                                                          Директор

                                                                                                                                                                                    Мила Лончар Митровић

 

 
Обавештење за родитеље ПДФ Штампа Eл. пошта
Поштовани родитељи, пошто су Ваша деца привремено спречена да похађају вртић, наш савет је да се у одређеним деловима дана баве активностима којима би се бавили да су у вртићу. Како би сте квалитетно провели време са њима у новонасталој ситуацији, наши васпитачи и медицинске сестре васпитачи потрудиће се да Вам на Вибер групе шаљу занимљиве едукативне садржаје и игре које можете користити у раду и игри са децом у кућним условима. Такође, повремено ћемо објављивати новости, занимљивости и на нашој Фејсбук страници. Пратите нас!
 
 
ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ПДФ Штампа Eл. пошта
Рад предшколске установе "Лептирић" обуставља се до даљњег, због проглашеног вандредног стања у Републици Србији.
 
Дан енергетске ефикасности 05.03.2020.године ПДФ Штампа Eл. пошта

На предлог Министарства рударства и енергетике у нашем вртићу данас су организоване разне активности у предшколским групама и то у групи васпитача Споменке Миливојевић и  Милке Спасић - целодневни боравак, у групи васпитача Јелене Жујовић - деца из Лајковца,Непричаве,Степања и Бајевца, у групи васпитача Гордане Брдарић и Наташе Маринковић - деца из Јабучја, у групи васпитача Биљане Савковић - деца из Словца, Маркове Цркве, Ратковца, Придворице, Степања и Пепељевца и све то у циљу обележавања Дана енергетске ефикасности. Деца су цртала на задату тему, играла су се заједно са својим васпитачима игре " Играј се енергијом"  и учествовала у различитим ликовним активностима. Радови деце изложени су на паноима у холу новог објекта нашег вртића.

 
Новогодишњи програм нашег вртића ПДФ Штампа Eл. пошта
И ове као и сваке претходне године у нашем вртићу организује се низ различитих новогодишњих активности:
25.12.2019.  У 10h децу наше установе обрадоваће чланови мото клуба из нашег места обучени у костиме Деда Мраза који ће свим групама донети пакетиће
26.12.2019. Чланови позоришта Пулс театра из Лазаревца извешће за децу Новогодишњу представу
27.12.2019. Свечани музички концерт за децу извешће чланице групе " Трио мис" из Ваљева
27.12.2019. Васпитачи и деца припремне предшколске групе целодневног боравка припремили су и представиће другарима своју новогодишњу представу
29.12.2019. Деца и васпитачи учествују на продајном базару "Улица отвореног срца" 
30.12.2019. Глумице Катарина Вићентијевић и Ангелина Лукић представиће се деци нашег вртића са својом новогодишњом представом 
од 23.12. до 27.12.2019. у нашој установи траје ликовни конкурс на тему " Моја мама" , на којем учествују све припремне предшколске групе, у част празника Материце . Награде за најбоље учеснике биће додељене на свечаној приредби која ће се одржати у недељу у сали Општине од 17h 
 
<< Почетак < Претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следећа > Крај >>

Страна 1 од 24

РегистрацијаАнкета

Да ли сте задовољни условима у вртићу?
 
Банер
Банер
Банер
Банер
No images

Врх стране